PJV Materiaal Site

1993-2013 een terugblik op 20 jaar lokaal jeugdbeleid

Algemene info:

  • Maximum per activiteit: 1

Prijzen:

  • Verhuurprijs: € 1.50

Beschrijving:

Het lokale jeugdbeleid is het resultaat van 20 jaar inzet van de sector, gestuurd door decreten en besluiten van opeenvolgende Vlaamse regeringen. Het onderzoeksrapport blikt terug op de evolutie die het lokale jeugdbeleid op organisatorisch en inhoudelijk vlak heeft doorgemaakt.