PJV Materiaal Site

Cijferboek lokaal jeugdbeleid 2014-2015

Algemene info:

  • Maximum per activiteit: 1

Prijzen:

  • Verhuurprijs: € 1.50

Beschrijving:

Het Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid 2014-2015 is het resultaat van een omvangrijke enquête bij gemeentebesturen over het beleidsveld jeugd. Die enquête leverde heel wat kwantitatieve gegevens op over het lokale jeugdbeleid, zoals gegevens over de politieke en ambtelijke verantwoordelijken, de werking van de jeugdraden, de aanwezigheid en ondersteuning van het jeugdwerkaanbod, jeugdwerkinfrastructuur, jeugdruimte, jeugdinformatie en -communicatie, en de samenwerking met andere sectoren binnen het gemeentebestuur. Waar mogelijk worden deze gegevens toegelicht en in verband gebracht met maatschappelijke beleidsontwikkelingen.