PJV Materiaal Site

Twister

Algemene info:

  • Maximum per activiteit: 1

Prijzen:

  • Verhuurprijs: € 2

Beschrijving:

Het spel gebruikt een plastic vloerkleedje, bedrukt met grote gekleurde cirkels. Het aantal deelnemers is in principe onbeperkt, maar bij meer dan vier deelnemers wordt het wat krap. Bij het spel hoort een draaischijf die is verdeeld in vier vakken. Elk vak staat voor een lichaamsdeel: linkervoet, rechtervoet, en linker of rechterarm. Deze vakken zijn verder onderverdeeld in vier verschillende kleuren. De spelleider draait de schijf en roept, bijvoorbeeld, "linkervoet op blauw". De spelers moeten nu dat lichaamsdeel op een van de cirkels met die kleur plaatsen, zonder om te vallen. Dan wordt de draaischijf weer gedraaid, en moet het volgende lichaamsdeel geplaatst worden. Elk geplaatst lichaamsdeel moet blijven staan, totdat het lichaamsdeel opnieuw genoemd wordt met een andere kleur. Bovendien mag een gekleurde cirkel niet door twee personen tegelijk gebruikt worden.

Wie omvalt, een cirkel loslaat of een lichaamsdeel op een verkeerde cirkel plaatst valt af.

Het leuke van het spel is, dat de deelnemers op het laatst de meest acrobatische standen in moeten nemen om nog een vrije cirkel van de juiste kleur te bereiken.