PJV Materiaal Site

Verbinding in de vrije tijd. Netwerken tussen jeugdwerk en gezinnen in armoede.

Algemene info:

  • Maximum per activiteit: 1

Prijzen:

  • Verhuurprijs: € 1.50

Beschrijving:

Op 17 juni 2014 stelden de afdeling Jeugd, Demos en VVJ de publicatie 'Verbindingen in de vrije tijd. Netwerken tussen jeugdwerk en gezinnen in armoede' voor.

De publicatie beschrijft hoe Demos en VVJ vier pilootprojecten rond armoedebestrijding hebben begeleid. De projecten werden opgezet om de participatie van kansarme kinderen en jongeren aan het jeugdwerk te verhogen.