PJV Materiaal Site

Strategische planning

Algemene info:

  • Maximum per activiteit: 1

Prijzen:

  • Verhuurprijs: ?

Beschrijving:

Een van de belangrijkste, meest complexe, minst begrepen en wellicht daardoor juist meest fascinerende sectoren in ons maatschappelijke bestel is zonder twijfel de non-profitsector. In de moderne non-profitorganisatie komen vele maatschappelijke
ontwikkelingen samen, inclusief de daarmee verbonden krachten, machten en belangen. Het is de boeiende uitdaging voor de moderne bestuurder en manager in deze sector om voor de organisaties waaraan zij leiding geven, ondanks de toegenomen complexiteit en onzekerheid ervan, toch een heldere strategische positie en koers te bepalen. In het Nederlandse taalgebied is dit het eerste, speciaal vanuit en voor de non-profitsector geschreven boek over strategische planning, bedoeld om dit complexe strategisch keuzeproces te ondersteunen. Gebaseerd op de modernste wetenschappelijke inzichten behandelt het vanuit een integrale visie alle relevante aspecten van het strategisch planningsproces en brengt die ten slotte samen in één overzichtelijk model.