PJV Materiaal Site

Pinker, richtingaanwijzer internationaal voor het jeugdwerk

Algemene info:

  • Maximum per activiteit: 1

Prijzen:

  • Verhuurprijs: € 1.50

Beschrijving:

Buitenlandse contacten en uitdagingen stimuleren de zelfredzaamheid van jongeren. Ze bezorgen hen zelfvertrouwen en verhogen het zelfbeeld. Maar ook voor de organisatie brengt 'internationaal' vernieuwing en verruiming. Bezoeken aan gelijkaardige organisaties, deelname aan Europees jeugdbeleid, ontmoetingen met collega's ? Kortom: nieuwe impulsen. Aan aanbod geen gebrek. Thematische bundels, subsidielijnen, vormingen en overlegplatforms volgen elkaar in hoog tempo op.
Pinker, de nieuwste spruit van JINT vzw, wijst je de weg op deze internationale snelweg.