PJV Materiaal Site

Leven in een eenoudergezin

Algemene info:

  • Maximum per activiteit: 1

Prijzen:

  • Verhuurprijs: € 1.50

Beschrijving:

Wat zijn de leuke en trieste kanten van het leven in een eenoudergezin? Wat zijn de problemen, uitdagingen en verwachtingen ? Ouders en kinderen zijn in de pen geklommen om hierover hun verhaal te doen na een oproep in het tijdschrift Klasse. Naast een verwerking van die getuigenissen bevat dit boekje psychologische en juridische achtergrondinformatie, hulpverleningsadressen en literatuurtips. Een aanrader voor leerkrachten, hulpverleners, vormingswerkers en uiteraard voor éénoudergezinnen zelf. Deze publicatie kwam tot stand op initiatief van het Vlaams Centrum voor Kinderen en Gezinnen.