PJV Materiaal Site

Jongeren in cijfers en letters 1

Algemene info:

  • Maximum per activiteit: 1

Prijzen:

  • Verhuurprijs: € 1.50

Beschrijving:

Jongeren in Vlaanderen vandaag. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen? Wat denken ze? Dit boek belicht de jeugd van tegenwoordig vanuit verschillende perspectieven, gebaseerd op een bevraging van een representatieve groep van 2503 jongeren. De eerste afname van de JOP-monitor die hier wordt gerapporteerd, geeft brede informatie over de leefomstandigheden, de leefwereld en de gedragingen van jongeren tussen 14 en 25 jaar. Thema's die aan bod komen zijn: jongeren en hun gezinssituatie, gezinsrelaties, school en schoolbeleving, werk, mobiliteit, vriendschap en relaties, welbevinden, participatie aan het verenigingsleven, politiek, etnocentrisme en delinquentie.