PJV Materiaal Site

Jongeren in cijfers en letters 3

Algemene info:

  • Maximum per activiteit: 1

Prijzen:

  • Verhuurprijs: € 1.50

Beschrijving:

In Jongeren in cijfers en letters wordt de leefwereld van jongeren in Vlaanderen in kaart gebracht. In het boek worden verschillende thema’s behandeld: schoolbeleving, criminaliteit en onveiligheidsgevoelens, hulpbronnen en hulpverlening, slachtoffers van pestgedrag, jongeren en politiek, segregatie en concentratie in scholen, vrijetijdsbesteding en de religieuze beleving van jongeren. Kortom, dit boek biedt een schat aan recent cijfermateriaal over het leven van jongeren en vormt een inspiratiebron voor al wie bij jongeren betrokken is.