PJV Materiaal Site

Je bent jong en je wilt God.

Algemene info:

  • Maximum per activiteit: 1

Prijzen:

  • Verhuurprijs: € 1.50

Beschrijving:

Acht Vlaamse christenen, allen met een universitaire opleiding en de meesten betrokken bij de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven, schrijven acht opstellen over vragen die jonge christenen bezig houden. Het boek valt in drie delen uiteen: opstellen over het Godsbeeld, het mensbeeld en het wereldbeeld. Aan de orde komen thema's als gebed, roddelen en kwaadsprekerij, over lichamelijkheid en seks, over multiculturaliteit, kunst, milieu en het principe van rentmeesterschap.